Deze website gebruikt Google Analytics voor het analyseren van het bezoek.

Registreren op deze website is alleen nodig wanneer u iets op het forum wilt schrijven.

Uw gegeven worden verder nergens voor gebruikt. U ontvangt geen mail, nieuwsbrieven en dergelijke,

tenzij u daar in voorkomende gevallen uitdrukkelijk zelf om vraagt.

Wanneer een gebruiker een jaar niet heeft ingelogd wordt deze verwijderd vanwege security en privacy.

Gebruikersgegevens in verband met de licentie worden alleen gebruikt voor de licentie.

Gebruikersgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve indien daar een wettelijke plicht voor ontstaat.